Liturgie kalender 2021 – 2022

THEMA WERKJAAR
WIJ ZULLEN DOORGAAN, GEDRAGEN DOOR EEN NIEUWE STILTE

Na de viering wordt de digitale versie van de viering ter beschikking gesteld via een link. Door het klikken op deze link wordt de viering in een document gedownload.

Zondag 26 september om 10u30 in Jebronhuis – Startviering (Link)
Luisteren naar de stem die opklimt uit de stilte na de storm

Zondag 3 oktober om 10u30 in het Jebronhuis (Link)
Bescheiden gaan… de weg van het hart

Zondag 17 oktober om 10u30 in het Jebronhuis
De viering zal in het teken staan van de ‘Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede’. Ingrid, ervaringsdeskundige in Mensen voor Mensen, bracht een getuigenis brengen.

Zondag 31 oktober – Allerheiligen en Allerzielen (Link)
Heiliging en heiligheid – Gave en opdracht (Tenachon  Over bijbels concepten, nr 8)

Zondag 14 november viering om 10.30 uur in het Jebronhuis (Link)
Binnen het hoofdthema ZORGZAAM ZIJN  staan we in deze viering stil bij twee belangrijk bijbelse concepten: Tsedaka – Gerechtigheid en Rechtvaardigheid.

Zondag 5 december om 10.30 uur in het Jebronhuis (Link)
We staan stil bij het thema van Welzijnszorg: het recht op  menswaardig wonen voor iedereen.

Vrijdag 24 december om 17 uur in Emmaüs: KERSTVIERING (Link)
Binnen het hoofdthema ‘Recht doen’ staan we in deze Kerstviering stil bij – HET LICHT VAN DE MESSIAS – een alles omspannende droom. 

Zondag 9 januari NIEUWJAARSVIERING om 10.30 uur (Link)
Binnen het hoofdthema “Zorgzaam zijn” staan we stil bij de bijbelse concepten. Waarheid en vrede . Woorden die ons kunnen begeleiden op onze weg doorheen het nieuwe jaar 2022.

Zondag 23 januari om 10.30 uur in het Jebronhuis (Link)
Licht in het duister

Zondag 6 februari om 10.30 uur (Link)
Binnen het hoofdthema ZORGZAAM ZIJN, Staan we stil bij een thema uit de Joodse spiritualiteit : Kinderen van vertrouwen

Zondag 20 februari (Link)
Heb je vijanden lief. (Stefaan)

Zondag 6 maart om 10.30 uur (Link)
Binnen het hoofdthema BESCHEIDEN GAAN Staan we stil bij het thema   Tesjoeva: omkeer en verzoening
Aswoensdagviering en begin veertigdagentijd

Zondag 20 maart om 10.30 uur (Link)
Broederlijk Delen (Stefaan)

!! Vanaf 3 april gaan alle vieringen door in de Werfkapel op het Werfplein in Aalst !!

Zondag 3 april om 10.30 uur (Link)
Binnen het hoofdthema BESCHEIDEN GAAN staan we stil Talmoed – de spanning tussen leren (lernen) en handelen.

GOEDE WEEKVIERINGEN – 14, 15 en, 16 april                                

Witte Donderdag om 20 uur (Link)
RECHT DOEN – Enkeling en gemeenschap

Goede Vrijdag om 20 uur (Link)
ZORGZAAM ZIJN
Jissoerien: Beproeving en lijden

Paasviering om 18.30 uur (Link)
BESCHEIDEN GAAN
Geloof en vertrouwen

Zondag 1mei om 10.30 uur: RECHT DOEN (Link)
Profeten en rabbijnen – Mijn kinderen hebben mij overwonnen

Zondag 22 mei  om 10.30 uur (Link)
Deze viering wordt voorbereid door Stefaan

Zondag 5 juni om 10.30 uur viering van Pinksteren (Link)
RECHT DOEN
Thora en Mitswot

Zondag 26  juni om 10.30 uur
SLOTVIERING – EEN MOMENT VAN DANKBAARHEID                               

VANAF ZONDAG 4 JULI:  VIER VAKANTIEVIERINGEN 2022
10 juli – 24 juli – 7 augustus – 21 augustus