Verstilling en bezinning

Graag even je aandacht voor deze activiteit van Emmaüs.

In openheid en stilte woorden uit oude religieuze bronnen laten binnenkomen.

Uitwisselen over wat ze ons te denken geven en wat ze kunnen betekenen in ons leven. Tot slot: elkaar bemoedigen en versterken om in het leven en de wereld werk te maken van de opgedane inspiratie.

Tussendoor zingen we liederen en luisteren we naar verstillende muziek.

We eindigen met informele ontmoeting bij een drankje.

Zo komen we samen voor onze tweede Emmaüszondag op 21 mei om 10u in de Emmaüskapel, Louis D’Haeseleerstraat, Aalst.

Het wordt een meditatieve bijeenkomst rond en in de geest van het Pinksterverhaal. Hartelijk welkom voor een uurtje van verstilling en bezinning in een open christelijke spirit.

Bijbels Leerhuis 2022-2023 gestart op 13 september.

Het vindt plaats in de Mantel van Sint Maarten van 19.45 tot 22 uur.

We beginnen met de lezing en actualiserende bespreking van het BIJBELBOEK NUMERI, het vierde boek van de Thora, in het Hebreeuws genoemd BEMIDBAR (In de woestijn).
In deze eerste samenkomst wordt een inleiding gegeven op dit merkwaardig bijbelboek: situering binnen de Thora; indeling en hoofdlijnen, enzovoort…