Startviering van het nieuwe werkjaar
2022 – 2023

Zondag 25 september om 10u30 in de Werfkapel

Inleiding op het jaarthema:
“Moeilijke Vrijheid” of “Vrijheid is hard werken”.
Op zoek naar een evenwicht tussen individuele vrijheid en gemeenschappelijk gedragen zorg voor de gemeenschap.

Mogelijke bijbelteksten:
* Genesis 12,1 en volgende;
* Romeinenbrief 14,12-23 en 15, 1-7
* En het verband met het bijbels leerhuis rond het boek Numeri


Na de viering worden een drankje en een hapje voorzien

Bijbels Leerhuis 2022-2023 gestart op 13 september.

Het vindt plaats in de Mantel van Sint Maarten van 19.45 tot 22 uur.

We beginnen met de lezing en actualiserende bespreking van het BIJBELBOEK NUMERI, het vierde boek van de Thora, in het Hebreeuws genoemd BEMIDBAR (In de woestijn).
In deze eerste samenkomst wordt een inleiding gegeven op dit merkwaardig bijbelboek: situering binnen de Thora; indeling en hoofdlijnen, enzovoort…