Verstilling en bezinning

Graag even je aandacht voor deze activiteit van Emmaüs.

In openheid en stilte woorden uit oude religieuze bronnen laten binnenkomen.

Uitwisselen over wat ze ons te denken geven en wat ze kunnen betekenen in ons leven. Tot slot: elkaar bemoedigen en versterken om in het leven en de wereld werk te maken van de opgedane inspiratie.

Tussendoor zingen we liederen en luisteren we naar verstillende muziek.

We eindigen met informele ontmoeting bij een drankje.

Zo komen we samen voor onze tweede Emmaüszondag op 21 mei om 10u in de Emmaüskapel, Louis D’Haeseleerstraat, Aalst.

Het wordt een meditatieve bijeenkomst rond en in de geest van het Pinksterverhaal. Hartelijk welkom voor een uurtje van verstilling en bezinning in een open christelijke spirit.

Bijbels Leerhuis 2022-2023 gestart op 13 september.

Het vindt plaats in de Mantel van Sint Maarten van 19.45 tot 22 uur.

We beginnen met de lezing en actualiserende bespreking van het BIJBELBOEK NUMERI, het vierde boek van de Thora, in het Hebreeuws genoemd BEMIDBAR (In de woestijn).
In deze eerste samenkomst wordt een inleiding gegeven op dit merkwaardig bijbelboek: situering binnen de Thora; indeling en hoofdlijnen, enzovoort…

Activiteiten april en mei 2022

Dinsdag 19 april van 19.45 tot 22 uur: Bijbels leerhuis. We lezen verder in de Romeinenbrief van Paulus, samenvattende conclusies uit de hoofdstukken 9 – 11

Vanaf nu hebben onze vieringen plaats in de Werfkapel op het Werfplein in Aalst.

Zondag 1mei om 10.30 uur: RECHT DOEN
Profeten en rabbijnen – Mijn kinderen hebben mij overwonnen

!! Datum verschoven van 15 naar 22 mei omwille van de uitreiking van de jaarlijkse Vredesprijs !!
Zondag 22 mei  om 10.30 uur
Deze viering wordt voorbereid door Stefaan

Algemene Vergadering

Woensdag 18 mei
De Algemene Vergadering werd verplaatst van vrijdag 22 april naar woensdag 18 mei 2022.
Meldt je alvast aan door een mailtje te sturen naar jebron@jebron.be.

Liturgie, een woordje uitleg

In deze rubriek hebben we de vieringen van Jebron ingedeeld per werkjaar. Klik hiervoor op het pijltje rechts van ‘Liturgie’.
In elk van de werkjaren vind je de volledige kalender met de data, de thema’s en de liturgiegoepen binnen Jebron verantwoordelijk voor een viering. Wanneer de teksten digitaal ter beschikking zijn, is een link toegevoegd naar een document dat kan worden gedownload.

Bovenaan bevindt zich het huidige werkjaar met daaronder de voorbije jaren.

Het huidige werkjaar kan worden geraadpleegd voor de vieringen die voorbij zijn, maar eveneens als kalender en aankondiging voor de vieringen die in dit werkjaar nog zullen komen. We proberen deze kalender ook telkens aan te passen bij wijzigingen in de toekomst.

Indien jullie graag meer informatie bekomen over de vieringen dan kunnen jullie steeds contact met ons opnemen via het formulier onder het item ‘contacteer ons’ of een mailtje sturen.

COVID 19 VIA 2020 NAAR 2O21.  Een essay.

Paul De Witte

  1. Eerste voorbeschouwing: noodzakelijke en niet noodzakelijke verliezen.

In 1989 verscheen in Nederlandse vertaling een boek van de Amerikaanse joodse schrijfster Judith Viorst: Noodzakelijk verlies.

Lees verder