Activiteiten april en mei 2022

Dinsdag 19 april van 19.45 tot 22 uur: Bijbels leerhuis. We lezen verder in de Romeinenbrief van Paulus, samenvattende conclusies uit de hoofdstukken 9 – 11

Vanaf nu hebben onze vieringen plaats in de Werfkapel op het Werfplein in Aalst.

Zondag 1mei om 10.30 uur: RECHT DOEN
Profeten en rabbijnen – Mijn kinderen hebben mij overwonnen

!! Datum verschoven van 15 naar 22 mei omwille van de uitreiking van de jaarlijkse Vredesprijs !!
Zondag 22 mei  om 10.30 uur
Deze viering wordt voorbereid door Stefaan

Algemene Vergadering

Woensdag 18 mei
De Algemene Vergadering werd verplaatst van vrijdag 22 april naar woensdag 18 mei 2022.
Meldt je alvast aan door een mailtje te sturen naar jebron@jebron.be.

Bijbelsleerhuis 2021 – 2022

TUSSEN WANKELMOEDIG VERTROUWEN EN STANDVASTIGE HOOP

Op weg met de brief van Paulus aan de Messiaanse gemeente van Rome.
Anders genoemd: De Romeinenbrief

We vervolgen de lezing van deze brief van Paulus: hoofdstukken 8-15

Welke oude en actuele vragen en thema’s komen in deze cursus aan bod?

Rond het jaar 57 schrijft Paulus zijn beroemd geworden brief aan de Messiaanse Gemeente van Rome. Hij wil de kleine en minoritaire gemeenschap van christenen niet alleen bemoedigen, maar ook met kracht en doordachte argumenten aanmanen om alles in het werk te stellen de onderlinge verschillen, tegenstellingen en conflicten niet op de spits te drijven, maar samen te zoeken naar de bron van hun gemeenschappelijke hoop Zo kunnen ze als bescheiden gemeenschap toch een soort van proeftuin worden voor de hele wereld, die in barensnood verkeert en reikhalzend uitziet naar ‘deze wereld anders’

Hoe worden deze vragen benaderd?

We zullen met de deelnemers deze vaak moeilijke brief lezen tegen de achtergrond van de vragen die wij ons vandaag stellen. Waar zien wij oorzaken van ons vaak wankelmoedig vertrouwen? Met welke interne en externe soms verlammende tegenstelingen worden wij soms geconfronteerd, waardoor de hoop ons soms in de schoenen zinkt? We zullen de tekst van de Romeinenbrief contextueel samen lezen en elkaar helpen te begrijpen wat die oude woorden ons ook vandaag te zeggen hebben en hoe die ons stap voor stap hoopvol vooruit kunnen helpen.       

Begeleiding: Paul De Witte
Achtergrond: Master in de praktische theologie

Tijdstip reeks: 10 dinsdagen, telkens van 19u45 tot 22.00 uur: 14 september, 12 oktober, 9 november, 7 december 2020; 11 januari, 8 februari, 8 maart, 19 april, 10 mei en 7 juni 2021
Locatie: De Mantel, Sint Maartensplein 5, 9300 Aalst
Organisatie: VZW MOTIEF in samenwerking met Jebron vzw

Inschrijven: via jebron@jebron.be, of rechtstreeks via Paul De Witte Deelnameprijs te betalen bij de eerste samenkomst van 14 september 2021: 50€ (de prijs is altijd bespreekbaar).

Liturgie, een woordje uitleg

In deze rubriek hebben we de vieringen van Jebron ingedeeld per werkjaar. Klik hiervoor op het pijltje rechts van ‘Liturgie’.
In elk van de werkjaren vind je de volledige kalender met de data, de thema’s en de liturgiegoepen binnen Jebron verantwoordelijk voor een viering. Wanneer de teksten digitaal ter beschikking zijn, is een link toegevoegd naar een document dat kan worden gedownload.

Bovenaan bevindt zich het huidige werkjaar met daaronder de voorbije jaren.

Het huidige werkjaar kan worden geraadpleegd voor de vieringen die voorbij zijn, maar eveneens als kalender en aankondiging voor de vieringen die in dit werkjaar nog zullen komen. We proberen deze kalender ook telkens aan te passen bij wijzigingen in de toekomst.

Indien jullie graag meer informatie bekomen over de vieringen dan kunnen jullie steeds contact met ons opnemen via het formulier onder het item ‘contacteer ons’ of een mailtje sturen.

COVID 19 VIA 2020 NAAR 2O21.  Een essay.

Paul De Witte

  1. Eerste voorbeschouwing: noodzakelijke en niet noodzakelijke verliezen.

In 1989 verscheen in Nederlandse vertaling een boek van de Amerikaanse joodse schrijfster Judith Viorst: Noodzakelijk verlies.

Lees verder