Agenda nov – dec 2023

Zondag 5 november om 10.30 uur in de Werfkapel :  Allerheiligenviering rond Matteüs 18 (omgaan met tegenstellingen binnen de christelijke gemeenschappen.
Deze viering wordt voorbereid door groep 1. (link)

Maandag 6 november van 19.30 tot 21.45 in De Mantel van Sint Maarten : BIJBELS LEERHUIS. We lezen verder in Numeri en staan stil bij de hoofdstukken 19 en 20.

Zondag 19 november om 10.30 uur in de Werfkapel
Een viering om Luc Vankrunkelsven te gedenken
Deze viering wordt voorbereid door groep 4 (Stefaan)

Dinsdag 22 november om 20 uur: Dagelijks Bestuur van Jebron in Erembodegem

Zondag 3 december om 10.30 uur in de Werfkapel: 
Stilstaan bij de Advent: armoede en vrede.  Rond de figuur van Helder Camara Deze viering wordt voorbereid door groep 2.

Maandag 4 december van 19.30 tot 21.45 in De Mantel van Sint Maarten : BIJBELS LEERHUIS. We lezen verder in Numeri en staan stil bij de hoofdstukken 21 en 22.

Zondag 17 december om 10.30 uur in de Werfkapel.
Viering met het thema van Welzijnszorg. Als het mogelijk is, wordt een ervaringsdeskundige uitgenodigd.
Deze viering wordt voorbereid door groep 4 (Stefaan)

Zondag 24 december om 17 uur: Kerstviering in de Werfkapel.
Midden in de donkerste dagen kunnen bloemen gaan bloeien.
(Deze Kerstviering wordt voorbereid door de liturgiegroepen 1 – 2 – 3 samen).

Zondag 7 januari 10.30 uur:Nieuwjaarsviering
Nieuwjaarsviering met als thema: Vrede met jezelf (wie je ook bent). Geïnspireerd door Mariage Encounter.
Deze viering wordt voorbereid door groep 3.

Maandag 9 januari 19.30 tot 21.45 in De Mantel van Sint Maarten : BIJBELS LEERHUIS. We lezen verder in Numeri en staan stil bij de hoofdstukken 23-25 (het beroemde verhaal van Bileam).

Bijbels Leerhuis 2023-2024

TIEN STOPPLAATSEN IN DE WOESTIJN  

We lezen en actualiseren fragmenten uit het boek NUMERI – BEMIDBAR – IN DE WOESTIJN (VERVOLG)

Ook vorig leerhuisjaar hielden we halt bij bet vierde boek van de Thora: Bemidbar – in de woestijn.
In het nieuwe leerhuisjaar lezen we verder in dit onverwacht uiterst boeiend en actueel bijbelboek. Hierbij vind je de planning voor dit werkjaar.

Paul De Witte – leerhuisbegeleider 

Welke oude en actuele vragen en thema’s komen in deze cursus aan bod?

In de loop van de laatste twee jaren is VRIJHEID zeer centraal komen te staan in de beleving van mensen en in het denken daarrond.

Wat is vrijheid en hoe bereik je het?

In Bemidbar – Numeri draait het om lessen in vrijheid en politiek leiderschap, en daarmee is Numeri ook vandaag een sleuteltekst. Persoonlijke vrijheid is een groot goed in de Thora. Maar hoe kan die bestaan naast samenleven en landsbelang?

Het volk is op weg naar de vrijheid van het beloofde land. Numeri laat zien dat de reis langer duurt dan gedacht: het volk moet nog oefenen in vertrouwen hebben én betrouwbaar zijn.

De reis naar het beloofde land is niet alleen een fysische, maar toch vooral een psychologische, morele en spirituele uitdaging. Ze duurt zo lang als de tijd die de mens nodig heeft om te veranderen en te groeien als mens-in-verbondenheid.

Hoe worden deze vragen benaderd?

Zoals we dat in een leerhuis gewoon zijn zullen we met de deelnemers dit vierde boek van de Thora lezen en proberen te doorgronden, waardoor we in staat zijn tot het leren (lernen) hoe wegen naar ware vrijheid vaak hobbelig zijn.  

Zo kunnen we in dit samen lezen elkaar helpen te begrijpen wat die oude woorden ons ook vandaag te zeggen hebben en hoe die ons stap voor stap hoopvol vooruit kunnen helpen.       

Begeleiding:
Paul De WitteMaster in de praktische theologie

Tijdstip reeks: 10 maandagen van 19.45 tot 22 uur: 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december 2023; 8 januari, 5 februari, 4 maart, 15 april, 6 mei en 3 juni 2024

Locatie: De Mantel van Sint Maarten, Sint Martensplein 4, 9300 Aalst
Organisatie: VZW MOTIEF in samenwerking met Jebron vzw
Inschrijven: via jebron@jebron.be, of rechtstreeks via Paul De Witte (0496/051606 of pldwtt@telenet.be)
Deelnameprijs te betalen bij de eerste samenkomst: 50 Euro (de prijs is altijd bespreekbaar).

Agenda sept – nov 2023

INHOUDELIJK THEMA VAN HET NIEUWE WERKJAAR 2023-2024
JAARTHEMA: GESTALTEN VAN VREDE

Maandag 4 september van 19.30 tot 21.45 in De Mantel van Sint Maarten : BIJBELS LEERHUIS. We lezen verder in Numeri (inspirerende teksten van Jonathan Sacks over hoofdstuk 16)

ZONDAG 10 september om 10.30 in de WERFKAPEL.
Inleidende viering op ons jaarthema.
Deze viering wordt voorbereid door Stefaan (voorzitter van Vredeshuis Aalst)
Met focus op de betekenis van het Aalsters Vredeshuis en de stichter Jef De Loof.

Zondag 24 september om 10.30 uur in De Werfkapel: Viering met als thema “De andere wang aanbieden” (Bergrede van Matteüs) met als focus: Nelson Mandela 
Deze viering wordt voorbereid door groep 1.

Maandag 2 oktober van 19.30 tot 21.45 in De Mantel van Sint Maarten : BIJBELS LEERHUIS. We lezen verder in Numeri en staan stil bij de hoofdstukken 17 en 18.

Dinsdag 3 oktober om 20 uur in Erembodegem: dagelijks bestuur

Zondag 8 oktober om 10.30 uur in De Werfkapel: Viering met als thema
“De inspiratie van Pax Christi
Deze viering wordt voorbereid door groep 2.

Zondag 22 oktober om 10.30 uur in De Werfkapel: Viering met als thema de figuur van Dietrich Bonhoeffer (met nadruk op het maken van moeilijke keuzes maken vanuit gewetensvragen)
Deze viering wordt voorbereid door groep 3.

Zondag 5 november om 10.30 uur in de Werfkapel:  Allerheiligenviering rond Matteüs 18 (omgaan met tegenstellingen binnen de christelijke gemeenschappen.
Deze viering wordt voorbereid door groep 1.

Maandag 6 november van 19.30 tot 21.45 in De Mantel van Sint Maarten : BIJBELS LEERHUIS. We lezen verder in Numeri en staan stil bij de hoofdstukken 19 en 20.

Zondag 19 november om 10.30 uur in de Werfkapel:  Si vis pacem para bellum (als je vrede wil moet je de oorlog voorbereiden)
Deze viering wordt voorbereid door groep 4 (Stefaan)

Bijbels Leerhuis 2023-2024

TIEN STOPPLAATSEN IN DE WOESTIJN  

We lezen en actualiseren fragmenten uit het boek NUMERI – BEMIDBAR – IN DE WOESTIJN (VERVOLG)

Ook vorig leerhuisjaar hielden we halt bij bet vierde boek van de Thora: Bemidbar – in de woestijn.
In het nieuwe leerhuisjaar lezen we verder in dit onverwacht uiterst boeiend en actueel bijbelboek. Hierbij vind je de planning voor dit werkjaar.

Paul De Witte – leerhuisbegeleider 

Welke oude en actuele vragen en thema’s komen in deze cursus aan bod?

In de loop van de laatste twee jaren is VRIJHEID zeer centraal komen te staan in de beleving van mensen en in het denken daarrond.

Wat is vrijheid en hoe bereik je het?

In Bemidbar – Numeri draait het om lessen in vrijheid en politiek leiderschap, en daarmee is Numeri ook vandaag een sleuteltekst. Persoonlijke vrijheid is een groot goed in de Thora. Maar hoe kan die bestaan naast samenleven en landsbelang?

Het volk is op weg naar de vrijheid van het beloofde land. Numeri laat zien dat de reis langer duurt dan gedacht: het volk moet nog oefenen in vertrouwen hebben én betrouwbaar zijn.

De reis naar het beloofde land is niet alleen een fysische, maar toch vooral een psychologische, morele en spirituele uitdaging. Ze duurt zo lang als de tijd die de mens nodig heeft om te veranderen en te groeien als mens-in-verbondenheid.

Hoe worden deze vragen benaderd?

Zoals we dat in een leerhuis gewoon zijn zullen we met de deelnemers dit vierde boek van de Thora lezen en proberen te doorgronden, waardoor we in staat zijn tot het leren (lernen) hoe wegen naar ware vrijheid vaak hobbelig zijn.  

Zo kunnen we in dit samen lezen elkaar helpen te begrijpen wat die oude woorden ons ook vandaag te zeggen hebben en hoe die ons stap voor stap hoopvol vooruit kunnen helpen.       

Begeleiding:
Paul De Witte, Master in de praktische theologie

Tijdstip reeks: 10 maandagen van 19.45 tot 22 uur: 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december 2023; 8 januari, 5 februari, 4 maart, 15 april, 6 mei en 3 juni 2024

Locatie: De Mantel van Sint Maarten, Sint Martensplein 4, 9300 Aalst
Organisatie: VZW MOTIEF in samenwerking met Jebron vzw
Inschrijven: via jebron@jebron.be, of rechtstreeks via Paul De Witte (0496/051606 of pldwtt@telenet.be)
Deelnameprijs te betalen bij de eerste samenkomst: 50 Euro (de prijs is altijd bespreekbaar).

Verstilling en bezinning

Graag even je aandacht voor deze activiteit van Emmaüs.

In openheid en stilte woorden uit oude religieuze bronnen laten binnenkomen.

Uitwisselen over wat ze ons te denken geven en wat ze kunnen betekenen in ons leven. Tot slot: elkaar bemoedigen en versterken om in het leven en de wereld werk te maken van de opgedane inspiratie.

Tussendoor zingen we liederen en luisteren we naar verstillende muziek.

We eindigen met informele ontmoeting bij een drankje.

Zo komen we samen voor onze tweede Emmaüszondag op 21 mei om 10u in de Emmaüskapel, Louis D’Haeseleerstraat, Aalst.

Het wordt een meditatieve bijeenkomst rond en in de geest van het Pinksterverhaal. Hartelijk welkom voor een uurtje van verstilling en bezinning in een open christelijke spirit.

Bijbels Leerhuis 2022-2023 gestart op 13 september.

Het vindt plaats in de Mantel van Sint Maarten van 19.45 tot 22 uur.

We beginnen met de lezing en actualiserende bespreking van het BIJBELBOEK NUMERI, het vierde boek van de Thora, in het Hebreeuws genoemd BEMIDBAR (In de woestijn).
In deze eerste samenkomst wordt een inleiding gegeven op dit merkwaardig bijbelboek: situering binnen de Thora; indeling en hoofdlijnen, enzovoort…

Activiteiten april en mei 2022

Dinsdag 19 april van 19.45 tot 22 uur: Bijbels leerhuis. We lezen verder in de Romeinenbrief van Paulus, samenvattende conclusies uit de hoofdstukken 9 – 11

Vanaf nu hebben onze vieringen plaats in de Werfkapel op het Werfplein in Aalst.

Zondag 1mei om 10.30 uur: RECHT DOEN
Profeten en rabbijnen – Mijn kinderen hebben mij overwonnen

!! Datum verschoven van 15 naar 22 mei omwille van de uitreiking van de jaarlijkse Vredesprijs !!
Zondag 22 mei  om 10.30 uur
Deze viering wordt voorbereid door Stefaan

Algemene Vergadering

Woensdag 18 mei
De Algemene Vergadering werd verplaatst van vrijdag 22 april naar woensdag 18 mei 2022.
Meldt je alvast aan door een mailtje te sturen naar jebron@jebron.be.