Liturgie kalender 2022 – 2023

THEMA WERKJAAR
VRIJHEID IS MEER DAN …. IK IK IK…..

De vieringen vinden plaats in de Werfkapel, Werfplein in Aalst.
Na de viering wordt de digitale versie van de viering ter beschikking gesteld via een link. Door het klikken op deze link wordt de viering in een document gedownload.

Liturgiegroepen:
– groep 1:  Annie, Kristien
– groep 2: Ignace en Hilde
– groep 3: Luc D., Luc V.D. en Paul
– Tussentijdse vieringen: Stefaan

Zondag 25 september om 10u30 in de Werfkapel – Startviering (link)
Tussen individuele vrijheid en gemeenschappelijk gedragen zorg voor de gemeenschap (groep 3)
Inleiding op het jaarthema: “Moeilijke Vrijheid” of “Vrijheid is hard werken”. (Zie Emmanuel Levinas: Difficile liberté)

Zondag 9 oktober om 10u30 in de Werfkapel (link)
Vrijheid in het kader van de grote drie: égalité – fraternité – liberté
Vandaag: liberté (groep 1)

Zondag 23 oktober om 10u30 in de Werfkapel (Stefaan)

Zondag 6 november om 10u30 in de Werfkapel (link)
Broederlijkheid – bij het feest van Allerheiligen (groep 2)

Zondag 20 november om 10u30 in de Werfkapel (Stefaan)

Zondag 4 december om 10u30 in de Werfkapel (link)
Gelijkheid (rond Welzijnszorg) en de onmacht van de vrije wil (groep 3)

Zaterdag 24 december om 17u in de Werfkapel – Kerstviering (link)
Welkom, Mensenkind van vrede en vrijheid (alle groepen samen)

Zondag 8 januari om 10u30 in de Werfkapel – Nieuwjaarsviering (link)
Hoe dooddoeners de vrijheid bedreigen (groep 1)
Eerste dooddoener: Het wordt toch weer niets dit jaar, want “l’histoire se répète!”

Zondag 22 januari GEEN viering : jaarlijkse uitreiking van de Vredesprijs in het Vredeshuis (Stefaan)

Zondag 5 februari om 10u30 in de Werfkapel (link)
Tweede dooddoener: Er is geen alternatief (groep 2)

Zondag 26 februari om 10u30 in de Werfkapel (link)
1ste zondag van de vastentijd en zegening met as (Stefaan)

Zondag 5 maart om 10u30 in de Kerk van Mere
We nodigen de mensen van Jebron uit om deel te nemen aan de viering van BROEDERLIJK DELEN met inbreng van 2 mensen uit Guatemala.

Zondag 19 maart om 10u30 in de Werfkapel (link)
Derde dooddoener: Je kan er niets aan doen, je bent gewoon machteloos (groep 3)

Paasdriedaagse 2023 6 – 7 – 8 april
Bevrijding uit slavernij als hart van onze bijbels-Messiaanse traditie

Witte Donderdag 6 april om 20.00 u. (groep 1) (link)
In deze viering staan we stil bij de mogelijke weg van de broederlijke en zusterlijke solidariteit.

Goede Vrijdag 7 april om 20.00 u. (groep 2) (link)
Het is toch onmogelijk en godgeklaagd wat er zich in onze wereld afspeelt. Verhalen van lijden gisteren (o.a. in de bijbel) en vandaag.

Paasviering op zaterdag 8 april om 18.30 u. (groep 3) (link)
Pasen als uitnodiging tot hoop, die veel meer is dan optimisme. Optimisme ligt in de lijn van de feiten (en dan is optimisme een illusie) . Maar hoop neemt “de pijn en de negativiteit” van het onmogelijke mee in onze perspectieven en hoopvolle verwachtingen, waardoor wij mogen zeggen “EN TOCH”

Verhalen van hoop van gisteren en vandaag.

Zondag 23 april om 10u30 in de Werfkapel (link)
Huub Oosterhuis. (Stefaan)
We staan stil bij deze dichter en theoloog Huub Oosterhuis die op 89-jarige leeftijd is overleden. Hij is er in geslaagd in Vlaanderen en Nederland de katholieke en de protestantse liturgie meer bijbels, profetisch en levensnabij te maken. We zijn allemaal opgegroeid met zijn liederen en zijn boeken.
De viering zal werd opgebouwd met de inbreng van de aanwezigen: een lied, een gebed, een gedachte, een boek, een lezing… van Huub Oosterhuis, iets dat voor jou veel heeft betekend.
Link naar de uitvaartplechtigheid in de Westerkerk in Amsterdam.

Zondag 7 mei om 10u30 in de Werfkapel (link)
Vrijheid door gehoorzaamheid (Hoor, Israël) (groep 1)

Zondag 28 mei om 10u30 in de Werfkapel
Pinksteren. De 10 WOORDEN als oorkonde van echte vrijheid in confrontatie met de valse vrijheid van het neoliberale kapitalisme (groep 2)

Zondag 11 juni om 10u30 in de Werfkapel (link)
Over positieve en negatieve vrijheid in relatie tot de positieve en negatieve mensenrechten (groep 3)

Zondag 25 juni om 10u30 in de Werfkapel
Slotviering (dagelijks bestuur)