Liturgie kalender 2020 – 2021

THEMA WERKJAAR
Waar mensen elkaar in ’t leven dragen, begint nieuwe hoop te dagen

Na de viering wordt de digitale versie van de viering ter beschikking gesteld via een link. Door het klikken op deze link wordt de viering in een document gedownload.

Liturgiegroepen
Groep 1: Annie en Kristien
Groep 2: Ignace en Hilde
Groep 3: Paul, Luc D. en Luc VD
Stefaan

Zondag 13 september – Startviering van ons 45ste werkjaar (in Emmaüs). (Link)
Deze viering die een combinatie wil zijn van inhoud van de slotviering van vorig werkjaar en van de start van het nieuwe werkjaar, zal worden voorbereid door het Dagelijks Bestuur van Jebron.
Tijdens deze viering zal het jaarthema centraal staan, verwijzend naar verleden en toekomst.

Zondag 4 oktober – Zorg voor jongeren en ouderen (groep 2) (Link)

Zondag 18 oktober – (Stefaan)

Zondag 1 november – Allerheiligen – Aandacht voor en betrokkenheid bij levenden en doden (groep 3) (Link)

Zondag 15 november – Gevangenen bezoeken (groep 1) (Link)

Zondag 6 december – Aandacht voor verscheidenheid en anders-zijn. (Link)
Thema van Welzijnszorg – Stefaan

Donderdag 24 december – KERSTVIERING (Link)
Mensen mens laten worden, dan wordt God mens.

Zondag 3 januari – NIEUWJAARSVIERING (groep 1) (Link)
Onze eigen verscheidenheid vieren

Zondag 17 januari – Oecumenische viering
Deze viering zal waarschijnlijk wegvallen omdat we ons willen aansluiten bij de oecumenische viering van waarschijnlijk vrijdag 22 januari.

Zondag 7 februari – Genezen van geweld (in de maatschappelijke context) (groep 2) (Link)

Zondag 21 februari – aswoensdagviering (Stefaan) (Link)
Plaats en tijd voor ommekeer en vergeving

Zondag 7 maart – Genezen van geweld (in de interpersoonlijke context) (groep 3) (Link)

Zondag 21 maart – Broederlijk Delen (Stefaan, Monique en Guido) (Link)

GOEDE WEEKVIERINGEN
ACHT IN DEEMOED DE ANDER HOGER DAN UZELF

 • Witte Donderdag 1 april (groep 3) (Link)
  Dienstbaar tot het uiterste – Johannes 13 (voetwassing). Solidair en dienstbaar elkaar dragen tot het uiterste. We houden halt bij de onderlinge samenhang van de woorden: dragen – elkaar – hoop.
 • Goede Vrijdag 2 april (groep 1) (Link)
  Als sterven bron van leven wordt – Filippenzen 2. “Leven ten volle wordt pas mogelijk, sterven wordt pas bron van leven waar mensen er zijn voor elkaar”
 • Paasviering 3 april (groep 2) (Link)
  Overwinning op de angst – Markus 16,1-8
  Pasen, het feest van de opstanding, is het belangrijkste feest voor een christen. We vieren dit samen met de hulp van de moderne technologie. Dit jaar staat de viering in dit teken: Een lied van hoop zingt door de bomen.
  Overwinning op angst en dood geeft nieuwe hoop.

Zondag 18 april (Stefaan) (Link)

Zondag 2 mei – Stilte – luisteren naar de zwijgers (groep 1) (Link)

Zondag 23 mei – PINKSTEREN (groep 3) (Link)
De onwetenden leren en leren van de onwetenden

Zondag 6 juni – Assertiviteit en empathie (groep 2) (Link) (Link Duiding)

Zondag 20 juni – SLOTVIERING (dagelijks bestuur) (Link) (Link Duiding)

VAKANTIEVIERINGEN 2021

4 juli – 18 juli – 1 augustus – 15 augustus – 29 augustus