COVID 19 VIA 2020 NAAR 2O21.  Een essay.

Paul De Witte

  1. Eerste voorbeschouwing: noodzakelijke en niet noodzakelijke verliezen.

In 1989 verscheen in Nederlandse vertaling een boek van de Amerikaanse joodse schrijfster Judith Viorst: Noodzakelijk verlies.

Lees verder