Verstilling en bezinning

Graag even je aandacht voor deze activiteit van Emmaüs.

In openheid en stilte woorden uit oude religieuze bronnen laten binnenkomen.

Uitwisselen over wat ze ons te denken geven en wat ze kunnen betekenen in ons leven. Tot slot: elkaar bemoedigen en versterken om in het leven en de wereld werk te maken van de opgedane inspiratie.

Tussendoor zingen we liederen en luisteren we naar verstillende muziek.

We eindigen met informele ontmoeting bij een drankje.

Zo komen we samen voor onze tweede Emmaüszondag op 21 mei om 10u in de Emmaüskapel, Louis D’Haeseleerstraat, Aalst.

Het wordt een meditatieve bijeenkomst rond en in de geest van het Pinksterverhaal. Hartelijk welkom voor een uurtje van verstilling en bezinning in een open christelijke spirit.