Bijbels Leerhuis 2021 – 2022

TUSSEN WANKELMOEDIG VERTROUWEN EN STANDVASTIGE HOOP

Op weg met de brief van Paulus aan de Messiaanse gemeente van Rome.
Anders genoemd: De Romeinenbrief

We vervolgen de lezing van deze brief van Paulus: hoofdstukken 8-15

Welke oude en actuele vragen en thema’s komen in deze cursus aan bod?

Rond het jaar 57 schrijft Paulus zijn beroemd geworden brief aan de Messiaanse Gemeente van Rome. Hij wil de kleine en minoritaire gemeenschap van christenen niet alleen bemoedigen, maar ook met kracht en doordachte argumenten aanmanen om alles in het werk te stellen de onderlinge verschillen, tegenstellingen en conflicten niet op de spits te drijven, maar samen te zoeken naar de bron van hun gemeenschappelijke hoop Zo kunnen ze als bescheiden gemeenschap toch een soort van proeftuin worden voor de hele wereld, die in barensnood verkeert en reikhalzend uitziet naar ‘deze wereld anders’

Hoe worden deze vragen benaderd?

We zullen met de deelnemers deze vaak moeilijke brief lezen tegen de achtergrond van de vragen die wij ons vandaag stellen. Waar zien wij oorzaken van ons vaak wankelmoedig vertrouwen? Met welke interne en externe soms verlammende tegenstelingen worden wij soms geconfronteerd, waardoor de hoop ons soms in de schoenen zinkt? We zullen de tekst van de Romeinenbrief contextueel samen lezen en elkaar helpen te begrijpen wat die oude woorden ons ook vandaag te zeggen hebben en hoe die ons stap voor stap hoopvol vooruit kunnen helpen.       

Begeleiding: Paul De Witte
Achtergrond: Master in de praktische theologie

Tijdstip reeks: 10 dinsdagen, telkens van 19u45 tot 22.00 uur: 14 september, 12 oktober, 9 november, 7 december 2020; 11 januari, 8 februari, 8 maart, 19 april, 10 mei en 7 juni 2021
Locatie: De Mantel, Sint Maartensplein 5, 9300 Aalst
Organisatie: VZW MOTIEF in samenwerking met Jebron vzw

Inschrijven: via jebron@jebron.be, of rechtstreeks via Paul De Witte Deelnameprijs te betalen bij de eerste samenkomst van 14 september 2021: 50€ (de prijs is altijd bespreekbaar).