Bijbels Leerhuis 2019-2020

GOD EN DE MORAAL


Welke actuele vragen en thema’s komen in deze cursus aan bod?

De Canadese filosoof en theoloog Charles Taylor schreef: `Wat is er gebeurd dat we in het Westen ons hebben ontwikkeld van een tijd waarin iedereen in God gelooft, behalve een enkele uitzondering, tot een tijd; waarin niemand meer in God gelooft, behalve een enkele uitzondering.’
En Friedrich Nietzsche formuleerde het op het einde van de 19de eeuw nog scherper in Die fröhliche Wissenschaft: ‘Wij hebben God- jullie en ik! Wij allen zijn zijn moordenaars! Maar hoe hebben wij dit gedaan? Hoe hebben wij de zee kunnen leegdrinken? Wie gaf ons de spons om de horizon uit te vegen? Wat hebben wij gedaan, toen wij deze aarde van haar zon loskoppelden? In welke richting beweegt zij zich nu? In welke richting bewegen wij ons? Is er nog wel een boven en beneden? Dolen wij niet als door een oneindig niets?’

God was tot voor enkele decennia voor veel gelovigen de bron en het doel van het moreel handelen. De vraag is vandaag: speelt God – hoe we dat woord of die naam ook invullen – nog een rol in het ethisch denken en handelen van mensen?

Hoe worden deze vragen benaderd?
We zullen met de deelnemers van het leerhuis het laatste boek van Rochus Zuurmond “God en de Moraal” samen lezen en bespreken. Ook zullen we de lezing van het boek aanvullen met de bespreking en actualisering van bijbelteksten uit Oud en Nieuw Testament en met hedendaagse verhalen die relevant zijn voor ons thema.

Begeleiding: Paul De Witte
Master in de praktische theologie

Tijdstip reeks: 10 dinsdagavonden van 19.45 tot 22 uur:
10 september, 8 oktober, 12 november 10 december 2019;
14 januari, 11 februari, 10 maart, 21 april, 12 mei en 9 juni 2020

Locatie: Jebron, Begijnhof 1, 9300 Aalst

Organisatie: VZW MOTIEF in samenwerking met Jebron vzw

Inschrijven: via jebron@telenet.be, of rechtstreeks via Paul De Witte (0496/051606 of pldwtt@telenet.be)

Deelnameprijs te betalen bij de eerste samenkomst van 10 september 2019: 50 Euro (de prijs is altijd bespreekbaar met de leerhuisbegeleider).